Disseny i edició de material promocional del Lluçanès. Segons les necessitats de promoció dels recursos turístics s’han editat diferents materials impresos.