Projecte d’àmbit comarcal impulsat pel Consell Comarcal d’Osona per facilitar l’accés a l’habitatge i promoure la tinença d’habitatge en forma de masoveria urbana.

Persones destinatàries: població jove del Lluçanès que busca emancipar-s’hi.