Aquesta actuació es dirigeix als col·lectius més desprotegits, amb més risc d’exclusió social i amb un índex d’atur més elevat:

– Dones
– Majors de 50 anys
– Persones immigrades
– Persones joves

L’actuació s’articularà amb programes específics per cada col·lectiu en funció de les necessitats detectades i funcions transversals que aniran destinades a totes les persones participants.

S’inclou un programa específic per a les empreses per a la retenció del talent i la millora de la competitivitat que s’articularà mitjançant subvenció directa a les empreses per a la contractació de persones participants del projecte.

.