Un programa de formació anual enfocat a millorar les habilitats empresarials. El programa fa un recorregut per tots els àmbits de l’empresa. Es tracta de diferents jornades de capacitació per empreses, emprenedors i comerços per tal de millorar la seva competitivitat.

Enllaços