Puig Ciutat és un jaciment que en la seva última fase, durant el període romà tardorepublicà, hauria fet funcions de guarnició militar o praesidia en el territori, en un moment d’inestabilitat com és la guerra civil entre Juli Cèsar i els partidaris de Pompeu (a mitjan s.I aC). El jaciment també compta amb dues fases anteriors, una possiblement ibèrica (aprox. s.IV-II aC), molt arrasada per l’ocupació romana posterior, i una d’anterior, del Bronze Final/Primera Edat del Ferro (aprox. a mitjan s.IX-VII aC), que encara resta força desconeguda. Desprès de varis anys de prospeccions arqueològiques i senyalètica per poder fer la visita de forma lliure, ara el jaciment és totalment visitable i accessible i el Consorci ha assumit la dinamització, promoció i comercialització del jaciment.

Enllaços