Elaboració de la diagnosi, procés participatiu, Principis Fonamentals i Pla d’Actuacions.

Les Cartes del Paisatge són instruments de concertació d’acords entre agents d’un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Es concreten mitjançant la signatura pública d’un document on s’estableixen els compromisos que adopten les parts signants en favor del paisatge i el calendari per assolir els objectius.

L’elaboració de la Carta del Paisatge del Lluçanès té els següents objectius:

  • Mantenir l’elevada qualitat paisatgística del Lluçanès i donar a conèixer el seu valor.
  • Implicar els agents del territori i obtenir-ne un compromís vers la conservació i millora del paisatge.
  • Facilitar l’entesa i el consens entre els agents implicats en les transformacions i la gestió del paisatge.
  • Contribuir a l’apropiació del paisatge per part de la ciutadania i els agents del territori.
  • Promoure el paisatge com a factor clau pel desenvolupament local del Lluçanès

Enllaços

Documents