OBJECTIUS DEL PROGRAMA:

  • Fomentar la Inserció Laboral de les persones majors de 30 anys
  • Acompanyar i assessorar a l’empresa en el procés de selecció de persones candidates i contractació (assessorament laboral)
  • Formació específica prèvia o durant la contractació i adaptada al lloc de treball de les persones participants.

PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS:

Persones majors de 30 anys, residents a Osona i Lluçanès, prioritzant els següents col·lectius:

  • Majors de 30 anys en situació d’atur de llarga durada: 12 mesos, continuats o no, durant els últims 18 mesos
  • Majors de 45 anys en situació d’atur

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ: 

  • Contractes subvencionats de durada mínima de 6 mesos i màxima de 9 mesos
  • Jornada laboral a partir de 20 hores setmanals
  • Import de la subvenció econòmica corresponent al SMI / mes per a noves contractacions (1.166,67€/mes)

PERÍODE DE CONTRACTACIÓ:

  • Fins a l’1 de gener de 2023 per als contractes de 9 mesos (Subvenció total: 10.500€)
  • Fins a l’1 d’abril del 2023 per als contractes de 6 mesos (Subvenció total: 7.000€)

Les empreses interessades en el programa o que necessitin més informació poden posar-se en contacte amb el tècnic de promoció econòmica del Consorci del Lluçanès: empresa@consorci.llucanes.cat / 93 888 00 50