Aquest matí s’ha presentat a la seu del Consorci del Lluçanès, a Santa Creu de Jutglar, el nou projecte d’Igualtat al Lluçanès; un projecte creat per promoure la tolerància i la igualtat entre gèneres i prevenir les violències masclistes amb una intervenció directa als centres educatius i que implica tota la comunitat educativa.

La presentació del projecte ha anat a càrrec de la cap d’àrea d’Atenció a les Persones del Consorci del Lluçanès i també Consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona del Consell Comarcal d’Osona Montserrat Juvanteny, la Diputada adjunta de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, Rosa Funtané i Mònica Jofre tècnica d’Educació al Consorci del Lluçanès.

Montserrat Juvanteny ha explicat que les polítiques d’igualtat són una de les línies clau dins l’àrea d’atenció a les persones del Consorci i que malgrat el Consorci fa anys que hi treballa, en aquests moments estem desenvolupant un projecte innovador i de treball transversal i ha destecat la necessitat de poder comptar amb altres administracions per poder tirar endavant projectes com aquest.

La tècnica d’Educació, Mònica Jofre, que des del Consorci del Lluçanès lidera el projecte, ha explicat que aquest és un exemple de treball transversal entre el Centre de Recursos Pedagògics (extensió de Perafita), Serveis Socials del Lluçanès, l’àrea de joventut de l’ajuntament de Prats de Lluçanès, els centres educatius i les AMPAs.

El projecte Igualtat Lluçanès està ideat per contribuir a la coeducació, la prevenció de les violències masclistes i l’educació sexual i afectiva i té per objectius neutralitzar i combatre els estereotips masclistes, fomentar conductes igualitàries i respectuoses entre el col·lectiu d’infants i adolescents, dotar d’eines a les famílies i al professorat dels centres educatius perquè les actuacions es consolidin a llarg termini i els centres es facin seva la perspectiva coeducativa.

El curs 2017-18 el projecte s’ha iniciat i concretat amb les següents accions:

– Treball amb primària: Sessions a 5è i 6è a les escoles FEDAC Prats i Escola Lluçanès i Escola La Monjoia amb el taller «No m’estereotipis. Jo jugo al que vull!» S’ha treballat la coeduació en la infància a partir de dinàmiques participatives. Com superar els estereotips de gènere per poder escollir allò que ens agrada i no pas allò que ens ha d’agradar pel fet de ser nen o de ser nena.

– Treball amb secundària: sessions des de 1r d’ESO fins a 2n de BAT a l’institut Castell del Quer, únic centre de secundària del Lluçanès, on s’ha treballat la sexualitat i afectivitat, la diversitat sexual, la prevenció del bullying, la idea de l’amor romàntic, el consentiment, etc.

-Treball amb famílies: S’han realitzat dues xerrades per a famílies. Una el mes de novembre per a famílies de joves i adolescents «A casa com parlem de les relacions afectives i sexuals?» i la segona el mes de març adreçada a famílies amb nens i nenes de 3 a 12 anys «Ni prínceps blaus ni princeses promeses»

– Treball amb els mestres i professors: properament es crearà un espai de formació per a mestres de primària i professors de secundària.

L’equip de professionals que porta a terme el projecte formen part de l’Associació Candela, una entitat sense afany de lucre fundada el 2004 a Barcelona amb l’objectiu de contribuir a una transformació social basada en l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària.

La proposta pedagògica té en compte la creació d’un itinerari que permeti a l’alumnat tenir una coherència de continguts i un seguiment del seu procés des de l’última etapa de primària fins a acabar el batxillerat, recorrent tots els temes clau en la prevenció de les violències masclistes, la coeducació i l’educació sexual i afectiva. La metodologia és sempre participativa i vivencial i es base en l’experiència de cada individu que participa a les activitats buscant que l’aprenentatge pugui ser significatiu.

El projecte s’emmarca en un projecte més global de foment de la igualtat i prevenció de la violència masclista que inclou el dispositiu DOFI (Dones Ocupació Formació i Inserció) amb el col·lectiu de dones que per la seva situació personal, social, laboral i/o econòmica resulten ser més vulnerables, dotant aquest col·lectiu d’espais d’interrelació entre iguals i oferint-los possibilitats de formació, acompanyament en la recerca de feina i orientació personalitzada a través de serveis coordinats (serveis socials, servei local d’ocupació, formació, etc). Facilitar l’accés al mercat laboral i a la participació activa en la societat fent-les més fortes i menys vulnerables, prevenint així comportaments de consentiment davant conductes abusives i agressives.

I d’altra banda 2 accions anuals destinades a crear un espai de trobada per a dones en el marc del 8 de març (Dia internacional de la dona) i 25 de novembre (dia internacional de l’eliminació de la violència masclista). Són tallers per treballar l’empoderament femení a través del moviment i de les arts: l’autoestima, el valor, l’assertivitat, l’autoregulació i que s’han portat a terme a través de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès.

  • 8 de març taller Art en femení
  • 25 de novembre taller de Gyotaku+tast de peix

Finalment la Diputada Rosa Funtané ha felicitat la iniciativa i ha valorat com a molt positiva i necessària la implicació de tota la comunitat educativa en projectes d’igualtat, i ha ofert el suport de la Diputació per poder continuar i ampliar el projecte de cara el futur.

 

Comparticions