30 PLUS és un programa innovador que promou la inserció laboral de persones en situació d’atur de més de 30 anys i atendre les necessitats reals de les empreses.

La quarta edició del programa 30 PLUS: promou la inserció laboral de persones en situació d’atur de més de 30 anys i atén les necessitats reals de les empreses, amb una subvenció de fins a 1.050,00 euros mensuals per a contractes de 6 i fins a 9 mesos, o la part proporcional per a contractes no inferiors al 50% de la jornada. La persona treballadora haurà de fer formació a mida adaptada al lloc de treball, que podrà realitzar la pròpia empresa o bé una altra entitat, la durada ha de ser d’entre 20 i 100 hores.

És un programa liderat per l’OPE de Manlleu i amb el suport del Consorci del Lluçanès.

El termini del programa és fins el 2 d’agost del 2020 o exhaurir els 43 contractes previstos.

Les empreses interessades en el programa o que necessitin més informació poden posar-se en contacte amb el tècnic de promoció econòmica del Consorci del Lluçanès: empresa@consorci.llucanes.cat / 93 888 00 50

Consulta la informació de la nova convocatòria: 30 PLUS aquí.

Comparticions