S’ha obert la nova convocatòria dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Aquests ajuts van adreçats a persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%), que realitzin inversions en:

  • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000,00 euros).
  • Empreses no agroalimentàries.

DATES I TERMINIS:

  • Publicació de la convocatòria: 22 de novembre de 2016
  • Termini de presentació de sol·licituds: 16 de gener de 2017
  • Resolució: Aprox. 6 mesos post-sol·licitud
  • Desenvolupament de la inversió: Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres
  • Justificació d’inversió iniciada/licitades: Abans del 30 de novembre de 2017
  • Certificació: 30 de juny de 2018
  • Compliment dels compromisos: Durant cinc anys a partir de l’últim pagament.

El proper divendres 2 de desembre, a les 3 de la tarda, a la seu del Consorci del Lluçanès, tindrà lloc una sessió informativa adreçada especialment a empreses del sector tèxtil i de la fusta, però oberta també a empreses d’altres sectors que hi puguin estar interessades.

Per més informació dels ajuts Leader com de la sessió informativa cliqueu aquí, o truqueu al 938 880 050.

Comparticions