El Consorci del Lluçanès presenta la nova pàgina web.

Es tracta d’una renovada pàgina web on s’incorpora el portal de transparència (amb la informació institucional, jurídica i econòmica) i la informació de tots els projectes i programes tècnics que es treballen des del Consorci, per tal de facilitar i donar a conèixer la informació dels serveis i actuacions que es porten a terme des del Consorci del Lluçanès i s’ofereixen a les persones, empreses i municipis del Lluçanès.

El renovat portal web del Consorci del Lluçanès engloba les diferents webs que es gestionen des del consistori: Lluçanès Turisme, Lluçanès Territori Educador, Productes Agroalimentaris i el portal de la Carta del Paisatge del Lluçanès.

Així mateix al nou portal també s’hi pot trobar l’apartat ‘ Poble a Poble’ amb la informació de tots els municipis i pobles que integren el Lluçanès.

Comparticions