S’ha publicat la Resolució ARP/2517/2020, de 9 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de novembre de 2020, inclòs. Podeu consultar i descarregar un resum de les bases que els regulen, publicades el 24 d’octubre del 2020, en el marc de l’Ordre ARP/164/2020, des d’aquest enllaç PDF

Podran beneficiar-se dels ajuts les empreses del Lluçanès que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, en projectes viables econòmica, tècnica i legalment, La sol·licitud s’haurà de presentar abans de realitzar-se qualsevol inversió, i l’import de l’ajut podrà ser fins al 40% de les despeses elegibles.

Per a qualsevol aclariment i/o dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres: empresa@consorci.llucanes.cat

Comparticions