Els ajuntaments del Lluçanès i el Consorci d’Osona de Serveis Socials obren una convocatòria amb la finalitat de cobrir una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha escola, per a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social.

Les sol·licituds es podran presentar:

  • Online a través de la web del Consorci d’Osona de Serveis Socials
  • Presencialment als respectius ajuntaments o a les oficines del Consorci del Lluçanès (C/ Vell. 3, 08515 – Santa Creu de Jutglar (Olost), 93 888 00 50 / consorci@consorci.llucanes.cat)

El termini per a presentar la sol·licitud s’inicia el 22 de maig i finalitza el 2 de juny de 2023, i caldrà presentar la justificació abans del 31 d’agost de 2023.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronades al municipi.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials, el Consorci del Lluçanès o als respectius ajuntaments.

Documentació dels ajuts

Comparticions