El Consorci d’Osona de Serveis Socials, amb els ajuntaments del Lluçanès adherits, obre una convocatòria d’ajuts d’estiu per rebre fins a un màxim de 250 euros per cobrir part de la despesa d’activitats educatives de lleure d’estiu tals com acampades, activitats esportives, campus, casals, colònies, cursos, estades, i altres activitats destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu, que no hi ha escola, per a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social.

Les sol·licituds es podran presentar:

  • Online a través de la web del Consorci d’Osona de Serveis Socials
  • Presencialment als respectius ajuntaments o a les oficines del Consorci del Lluçanès (C/ Vell. 3, 08515 – Santa Creu de Jutglar (Olost), 93 888 00 50 / consorci@consorci.llucanes.cat)

El termini per a presentar la sol·licitud és del 22 al 28 de maig de 2024.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronades al municipi.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials, el Consorci del Lluçanès o al vostre ajuntament.

L’acció social a Osona i el Lluçanès

Osona Acció Social és un consorci integrat per municipis d’Osona i el Lluçanès que tenen la voluntat de prestar serveis d’acció social de manera conjunta i professional, amb un equip format i especialitzat per atendre les necessitats socials dels municipis que en formen part, i prestar els serveis comarcals relacions amb l’acció social que se li deleguen.

Comparticions