El 2023, Lluçanès Turisme ha renovat la distinció com a destinació en el compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere Sustainable, que atorga l’Institut de Turisme Responsable (RTI) a través del programa de la Diputació de Barcelona (CSTDBB).

Una destinació Biosphere treballa per un turisme responsable, garanteix l’existència d’un compromís ferm i fa una aposta per la millora contínua cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic a través dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i les Directrius de la Cimera del Clima de París (COP21). 

El sistema de certificació del RTI es basa en un conjunt de normes que estableixen uns objectius concrets, identificables i mesurables. El segell Biosphere Destinació és un sistema de mesurament de la sostenibilitat, amb l’objectiu de funcionar com a eina de millora contínua en matèria de sostenibilitat.

L’objectiu del RTI, a través del segell Biosphere Destination, és abordar la sostenibilitat de forma integral i en relació amb els següents àmbits o dimensions de sostenibilitat:

  • Medi ambient i Canvi climàtic
  • Societat i Cultura
  • Governança i economia

Per assolir l’estatus de sostenible, una destinació ha d’adoptar un compromís a favor de la sostenibilitat actuant sobre tres grans àrees: avaluació i millora de les polítiques públiques, implicació del sector turístic a la sostenibilitat de la destinació, i comunicació de les iniciatives i experiències sostenibles.

Per altra banda, a nivell territorial, diferents empreses i entitats del Lluçanès han obtingut el certificat Biosphere pel compromís i implicació amb la sostenibilitat turística:

  • Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau (Destinació turística)
  • Oficina d’Informació Turística de Prats de Lluçanès (Oficina d’informació). Més informació.
  • Espai Perot Rocaguinarda (Centre d’Interpretació). Més informació.
  • El Teixell (Allotjament Rural). Més informació.
  • Ca l’Estamenya (Allotjament Rural) – Nova certificació 2023

L’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística de la Destinació Barcelona Biosphere (CSTDBB)  ha estat gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i Osona Turisme.

Comparticions