El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

Quan es podrà demanar?

A partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararant els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Per quin canal es podrà demanar?

Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà en aquest mateix web properament.

L’ajut serà en un únic pagament?

Sí, de fins a un màxim de 2.000 euros.

Ho podrà demanar qualsevol treballador autònom?

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Com es decidirà l’import?

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

Tingueu en compte que l’ajut total és de 7,5 milions d’euros, si fem la divisió per 2.000€/beneficiari/a, ens resulta un total de 3.750 autònoms/es beneficiàries, i s’ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha 331.130 autònoms/es persones físiques, pel que us recomanem tingueu la documentació preparada per presentar-ho el dia 01/04/2020.

Podeu consultar tota la informació a:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

I per a qualsevol consulta podeu enviar un correu electrònic a empresa@consorci.llucanes.cat.

Comparticions