La Diputació de Barcelona, conjuntament amb el Consorci del Lluçanès, ha fet una aposta decidida per implementar una Xarxa d’Escoles Bressol del territori. Aquesta Xarxa serà pionera a Catalunya, entenent que és una Xarxa que aposta pel territori i busca enfortir els vincles de les escoles i reforçar-ne la seva qualitat, alhora que busca promocionar una cultura de petita infància i família arreu del Lluçanès.

La creació d’una Xarxa d’Escoles Bressol Municipals del Lluçanès parteix de la idea principal de començar a situar la petita infància i les famílies al centre de les activitats i iniciatives del territori. Al tractar-se d’Escoles Bressol petites però de gran qualitat, arrelades al municipi i viscudes com a part essencial del teixit educatiu i social del Lluçanès, la Xarxa pretén acabar de posar en valor la seva tasca, creant un marc d’acció conjunta que afavoreixi el desenvolupament d’un espai de creació, intercanvi i creixement que reverteixi de manera directa en les persones i en el territori.

La Xarxa parteix, d’uns equips educatius que treballen en qualitat pedagògica a les seves Escoles Bressol i que han creat projectes que posen l’infant al centre de l’activitat, com a principal protagonista del seu aprenentatge, respectant els seus processos i afavorint-los amb estratègies educatives innovadores. En alguns casos, aquestes Escoles Bressol són formades per equips molt petits amb l’afegit de tenir infants de diverses edats i, per tant, amb necessitats diferents, en un mateix espai, aprofitant les sinèrgies que aporta entre infants aquesta realitat del territori. Han sabut incorporar una mirada educativa de qualitat per superar els reptes amb propostes innovadores que contemplen sempre un aprenentatge significatiu i un vincle de respecte amb les famílies.

Les Escoles Bressol del Lluçanès estan molt connectades a l’entorn i al municipi, fomentant també la cohesió social territorial, entenent que conformen un recurs d’abast social i comunitari. Anant una mica més enllà, la creació de la Xarxa pretén afavorir la creació d’una consciència territorial supramunicipal en qüestions de petita infància, posant de relleu la gran tasca que es realitza a les Escoles Bressol que la conformen.

Així doncs, la Xarxa pretén consolidar les bones pràctiques que s’estan portant a terme actualment en el Lluçanès respecte a l’atenció a la petita infància i família, alhora que desenvolupa un marc d’acció conjunta que ha d’afavorir la seva consolidació i creixement.

Els objectius que persegueix la Xarxa són:

– Contribuir a un model d’atenció a la petita infància al Lluçanès, posant en relleu el valor educatiu, cultural i social dels serveis 0-3 anys del territori.

– Consolidar i millorar l’atenció a la petita infància 0- 6 al Lluçanès.

– Fer créixer els projectes dels serveis de la petita infància mitjançant la transferència de coneixement i de recursos generats en la Xarxa.

– Crear sinèrgies entre entitats i persones generant noves propostes o creant nous valors en les actuals, sumant a les famílies amb infants de 0 a 6 anys.

Comparticions