El passat mes d’abril, el Consorci del Lluçanès, per encàrrec de la Xarxa per la Conservació de la Natura, va realitzar l’Enquesta sobre la Joventut i el Futur del Món Rural, en el marc del projecte europeu de recerca H2020 Ruralization, projecte que engloba 10 països europeus diferents.

L’enquesta ha permès conèixer millor les expectatives i els projectes de futur personals i professionals de les joves europees de diferents tipus de territoris, així com la seva vinculació amb el món rural.

La joventut, proactiva i crítica amb l’acció institucional amb relació al canvi global
Els fenòmens relacionats amb el canvi global que segons els joves condicionaran més negativament els seus projectes de futur són la sobreexplotació de recursos naturals, l’augment del risc d’incendis i la degradació del funcionament dels ecosistemes.

Les joves aposten per un futur al món rural
La falta de capital per al desenvolupament de projectes propis, la falta d’oportunitats laborals i les dificultats en l’accés a l’habitatge són alguns dels obstacles més importants que impedeixen la realització de projectes de futur de les joves.

Aquests resultats contribuiran en la definició de polítiques de desenvolupament rural en l’àmbit local i regional, especialment adreçades a la joventut.

Per altra part, es planteja fer algun tipus de jornada conjunta o d’intercanvi d’experiències en relació amb aquesta línia de treball sobre joves i desenvolupament rural entre les comarques que han participat de l’enquesta (Baix Camp, Baix Llobregat, Terra Alta), entenent que pot haver-hi elements en comú a compartir entre els diferents perfils de joves. La previsió és organitzar aquesta jornada entre febrer i abril de l’any 2021, moment en què es tindran resultats d’altres territoris europeus, i també una anàlisi més completa sobre tendències de futur del món rural.

Enquesta sobre la Joventut i el Futur del Món Rural – H2020 RURALIZATION – Resultats definitius
Setembre 2020

Comparticions