Aquesta setmana s’han fet les primeres sessions de l’Espai A Punt, un servei dirigit a estudiants d’ESO del Lluçanès per rebre acompanyament professional en la seva tasca escolar (resoldre dubtes, repassar continguts, preparar exàmens…) i treballar competències transversals (planificar, organitzar, gestió del temps…) per millorar l’èxit escolar. 

El servei  s’ofereix en l’actualitat a Sant Feliu Sasserra, Prats de Lluçanès i Perafita, amb un total de 5, 5 i 6 joves participants, respectivament. Es fa una sessió setmanal a cadascun dels tres municipis, amb una durada d’una hora i mitja, a càrrec d’un professional encarregat d’acompanyar els joves, fer-ne un seguiment setmanal, i recollir les seves principals necessitats. 

Fins ara, els joves han tingut l’oportunitat de presentar-se, identificar les matèries a reforçar, i preparar els propers exàmens, a més de fer exercicis conjunts i treballar de manera autònoma. 

L’Espai A Punt és un servei organitzat pel Consorci del Lluçanès i els Ajuntaments dels respectius municipis, amb la participació de l’Institut Castell del Quer.

Estudiants del servei Espai A Punt a Sant Feliu Sasserra