El proper dilluns 15 de juliol s’iniciarà la nova campanya d’excavació al jaciment arqueològic de Puig Ciutat al Lluçanès (Oristà, Osona). En aquesta ocasió es comptarà amb la participació de 9 estudiants de la Universitat d’Edimburg, que com cada any, combinaran els treballs d’excavació arqueològica al matí amb tasques de laboratori i algunes sessions teòriques sobre metodologia arqueològica i tècniques de registre a les tardes.

Els treballs de camp consistiran en continuar l’excavació de l’edifici de planta rectangular d’època romana tardo-republicana (s. I aC), que havia estat localitzat en campanyes anteriors gràcies a la prospecció geofísica. Fins ara, s’havia intervingut en les dues estances situades al nord (A i B) i enguany s’ampliarà l’àrea excavada cap al sud (sector C).

Les dues estances excavades fins ara han proporcionat clars indicis de la destrucció violenta que va patir l’assentament en la seva última fase: bigues del sostre i restes del mobiliari carbonitzat, ceràmica aixafada in situ i algunes peces d’armament.

L’estança A, delimitada clarament per quatre murs i accessible per una porta amb una llinda de fusta, es va interpretar com un àrea de magatzem o cuina. Si van recuperar fins a tres olles de ceràmica a mà que probablement es trobarien guardades sobre algun tipus de moble de fusta, com ara una prestatgeria, situat a la planta baixa de l’edifici. En un racó, s’hi va trobar també un conjunt de fitxes de joc de pedra que probablement haurien estat guardades en una bosseta de cuir o tela, que no s’ha preservat.

En l’espai B es va recuperar material més variat que hauria estat guardat al pis superior de l’estança i que en la seva destrucció s’hauria precipitat damunt el terra de l’edifici. Es van localitzar recipients ceràmics d’usos variats, com ara una àmfora emprada pel transport d’aliments, vaixella de taula (vasets de ceràmica de vernís negre) i algunes olles per cuinar. Tot i així, a nivell arquitectònic es va comprovar que l’espai queda totalment obert en el seu costat sud sense un mur que defineixi una separació.  Durant l’excavació es van recuperar algunes peces metàl·liques que podrien servir per fixar una possible porta o tancament de fusta, però podria ser que l’espai formes part d’una estança més amplia que s’estenia cap el sud.

Per aquest motiu, al final de la campanya anterior es va decidir aturar temporalment la intervenció en l’àmbit B i ampliar l’àrea d’excavació cap al sud, amb la intenció de trobar els límits i excavar-ho tot de forma conjunta. Així doncs, els objectius d’aquesta campanya seran:

  • Ampliar l’àrea excavada per conèixer la distribució global de tot l’edifici, mitjançant l’excavació mecànica de tot l’espai a nivell superficial fins arribar als coronaments dels murs.
  • Exhaurir l’estratigrafia arqueològica de l’habitació A fins arribar als nivells d’ús de l’estança, com a pas previ d’una futura restauració i posada en valor.
  • Iniciar l’excavació del sector C per intentar igualar l’estratigrafia amb el nivell on l’excavació de l’àmbit B es va aturar el 2018.

L’equip d’arqueòlegs s’allotjarà Oristà durant les dues setmanes que duri l’excavació (del 15 al 28 de juliol) i el jaciment romandrà obert durant els matins de dilluns a dissabte per aquells que es vulguin acostar per visitar-lo i veure el desenvolupament dels treballs en curs.

Com a cloenda de la campanya, el diumenge dia 28 de juliol a les 10h es farà una jornada de portes obertes que inclourà la visita del jaciment i una mostra dels materials més destacats trobats durant els treballs d’excavació.

Podeu trobar més informació a la pàgina web del jaciment de Puig Ciutat.

La campanya compta amb el suport econòmic, administratiu i logístic del Consorci del Lluçanès i l’Ajuntament d’Oristà. També hi aporten finançament, la Diputació de Barcelona i els propis estudiants.

Comparticions