Després de delimitar el perímetre de l’enclavament –de 5 hectàrees de superfície- i de confirmar la tesi del seu dramàtic final en campanyes precedents, enguany es durà a terme una nova campanya entre els dies 27 d’agost i 8 de setembre. Aquesta comptarà amb la participació d’alumnes de la universitat d’Edimburg i té per objectiu fonamental excavar dues habitacions incendiades, que formen part d’un edifici de notables dimensions, ubicat en un punt proper a l’edifici de comandament “praesidium”. La voluntat és concloure l’excavació d’aquests dos àmbits, per procedir properament a la seva museïtzació i ampliar així el parc arqueològic del jaciment.

En paral·lel als treballs d’excavació al jaciment, l’equip d’excavació durà a terme sessions formatives per als estudiants al Centre Cívic d’Oristà, així com els treballs de laboratori necessaris per avaluar les diverses troballes que es vagin extraient durant l’excavació.
El projecte està encapçalat per l’associació Grup Independent de Recerca en Arqueologia (GIRA) i l’empresa professional SOT Prospecció Arqueològica. Compta, també, amb el suport del Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Grup de Recerca DIDPATRI de la Universitat de Barcelona, i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
Al llarg del seu recorregut, el projecte ha rebut suport de diferents administracions locals i comarcals, com és el cas del Consorci del Lluçanès, l’Ajuntament d’Oristà i el Consell Comarcal d’Osona, així com el suport institucional i econòmic per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Puig Ciutat és un enclavament iberoromà estratègic al territori. En la seva última fase, durant el període romà tardorepublicà, hauria fet funcions de guarnició militar o praesidia, en un moment d’inestabilitat com és la guerra civil entre Juli Cèsar i els partidaris de Pompeu (a mitjan s.I aC). Provablement l’enclavament hauria acollit tropes del bàndol pompeià, en el seu intent d’impedir l’entrada a la Península de les tropes de Cèsar. Aquest intent es va veure fracassat, com reflexa la destrucció de l’assentament, que va ser completament incendiat, i que es va abandonar de manera definitiva des d’aquell moment.

El fet que fos destruït violentament comporta que s’hagi conservat una gran quantitat de material, com els utensilis de ceràmica que empraven en el seu dia a dia, objectes de fusta cremats; un volum important de les armes emprades durant el conflicte, i fins i tot el cadàver de diversos animals alguns dels quals, provablement, morts durant l’enfrontament.

El jaciment també compta amb dues fases anteriors. Una possiblement ibèrica (aprox. s.IV-II aC), molt arrasada per l’ocupació romana posterior, i una anterior, del Bronze Final/Primera Edat del Ferro (aprox. a mitjan s.IX-VII aC), que encara resta força desconeguda.

Durant aquestes dues setmanes es podrà visitar el jaciment de forma lliure de 10 a 13h i el dia 9 de setembre serà el moment de l’acte de tancament de la campanya. Podeu veure totes les activitats previstes al cartell següent.

Comparticions