Després de 10 campanyes d’excavacions, arriba un dels premis més esperats: la troballa d’un cos humà al jaciment. Durant la segona quinzena de juliol, s’ha dut a terme la campanya d’excavació d’estiu que ha comptat amb els arqueòlegs del jaciment juntament amb una desena d’estudiants de la Universitat d’Edimburg.

En aquesta campanya, les excavacions s’han centrat en continuar treballant en l’edifici de planta rectangular d’època romana tardo-republicana (s. I aC), que havia estat localitzat en campanyes anteriors gràcies a la prospecció geofísica. Fins ara, s’havia intervingut en les dues estances situades al nord (A i B) i enguany s’ha ampliat l’àrea excavada cap al sud (sector C).

Enguany, s’han tornat a trobar diferents materials. Ceràmica d’ús quotidià, com restes d’olles, plats o vaixella de taula, d’origen iber o d’importació procedents de la península itàlica (ceràmica campaniana). Però també s’han trobat diferents utensilis bèl·lics, com projectils de fona fets de plom i una punta de projectil de catapulta.

Any rere any, les troballes fetes al gran jaciment romà de 5ha , indicaven de manera clara la gran destrucció violenta que havia petit la ciutat a causa d’una gran batalla entre les tropes de Juli Cèsar i Gneu Pompeu. Restes clares d’incendis, d’enderroc d’edificis i ossos d’animals amb indicis clars que no els havien matat per alimentar-se’n. Durant tot aquest temps però, mai s’havia trobat cap resta de cos humà. El conjunt d’arqueòlegs creien que era qüestió de temps poder trobar alguna resta humana, ja que si la ciutat havia estat sotmesa violentament era difícil que no s’hi trobéssin les víctimes.

Així doncs, el dimecres 24 es van trobar les primeres restes humanes de Puig Ciutat. Gràcies a la magnífica feina dels arqueòlegs i estudiants, es podia observar de manera clara les restes d’un esquelet humà sota d’una biga totalment carbonitzada. El crani, la cama i un braç són les parts del cos que ja han estat excavades i que s’apreciaven a la perfecció. Estava previst que el dijous s’acabés de desenterrar l’esquelet, però per causes meteorològiques encara està “in situ” a l’espera de poder-lo acabar de desenterrar amb l’ajut d’un arqueòleg antropòleg.

Posteriorment, s’analitzarà el cos per tal d’esbrinar si la causa de la mort va ser abans de l’incendi, o com a conseqüència d’aquest. També s’estudiaran els ossos per conèixer si era una dona o un home i quina edat tenia. Mitjançant les tècniques actuals, també es podrà saber l’origen de l’habitant de Puig Ciutat (si és d’origen itàlic o local) i, fins i tot, la dieta que duia a terme.

Per altre banda, aquest diumenge 28 es va celebrar la visita guiada al jaciment a càrrec dels arqueòlegs de Puig Ciutat. La jornada va començar amb les caminades programades i guiades des d’Oristà i La Torre d’Oristà  fins al jaciment. Seguidament es va fer una presentació general del jaciment, de l’equip d’arqueòlegs i dels estudiants d’Edimburg que han estat treballant durant tota la campanya. Les aproximadament 100 persones presents, es van dividir en tres grups que, a través de tres arqueòlegs, van descobrir un munt de curiositats. En primer lloc , se’ls hi va presentar la zona on havien estat excavant durant la campanya, edifici on es va trobar l’esquelet humà i les principals novetats (ceràmica, projectils de fona o una petita sivella), juntament amb els estudiants d’Edimburg. En un segon emplaçament del jaciment s’explicaven les noves tecnologies que permetien fer prospecció geofísica i la metodologia d’aquestes noves eines i, en un tercer espai, a la zona de la muralla, es van explicar els principals materials bèl·lics trobats, les tècniques de setge i assalt al campament.

Una visita molt didàctica de la mà de grans professionals.

Per conèixer el jaciment de Puig Ciutat consulta el seu portal: http://www.puigciutat.com

 

Comparticions