La setmana del 6 de juny ha estat la darrera de les sessions de l’Espai A Punt, un servei dirigit a estudiants d’ESO del Lluçanès per rebre acompanyament professional en la seva tasca escolar i treballar competències transversals per millorar l’èxit escolar. 

El servei s’ha ofert a Sant Feliu Sasserra, Prats de Lluçanès i Perafita, amb un total de 16 participants. Tots ells han valorat de forma molt positiva l’Espai, el qual els ha servit especialment per repassar continguts de classe, preparar exàmens i fer els deures. Pol Asensi, educador de l’Espai, ha tingut una bona rebuda per part dels joves, qui l’han valorat també molt positivament. 

Per altra banda, les famílies participants consideren que l’Espai A Punt ha estat útil respecte el rendiment dels seus fills/es, i també han valorat la tasca de l’educador de forma positiva. Totes les famílies han pogut detectar canvis des que els seus fills/es han anat a l’Espai, sobretot en la mesura que han guanyat proactivitat a l’hora de fer els deures i estudiar, han millorat les notes i saben organitzar-se millor el temps.

Des del Consorci del Lluçanès i Lluçanès Jove treballarem per aplicar les millores necessàries que ens permetin mantenir amb èxit aquest programa el curs vinent, sempre tenint en compte l’opinió dels joves i les famílies que hi participen.

L’Espai A Punt és un servei organitzat pel Consorci del Lluçanès, Lluçanès Jove i els Ajuntaments dels respectius municipis, amb la col·laboració de l’Institut Castell del Quer.

Comparticions