Al llarg del mes de juny (del 8 al 29 de juny) es va realitzar, per segon any consecutiu, la recollida conjunta de plàstics agrícoles al Lluçanès, en la que hi van participar 49 explotacions agrícoles i ramaderes.

La novetat d’aquest any consistia en que es recollia tant film agrícola com cordills, sacs i reixes.

S’ha recollit un total de 36.350 kg de residus agrícoles, quadruplicant la quantitat recollida l’any passat que va ser de 9.080 kg.

  • S’han recollit 25.480 kgs de cordills, plàstic negre, sacs de ràfia i reixes que són residus no recuperables (rebuig).
  • S’ha recollit 10.870 kgs ha de film agrícola blanc que es tracta d’un residu recuperable que es es podria reciclar i se li podria donar un nou ús.

El servei ha estat molt ben valorat tant pels ajuntament com per les explotacions participants. Un servei conjunt, que ha tingut un cost subvencionat de 20€ per explotació i que facilita les tasques de recollida dels plàstics agrícoles a tota la comarca.

Comparticions