Dissabte 24 de setembre, a Sobremunt, es van presentar els resultats del procés de participació ciutadana: Sorreigs una mirada al futur, on veïns i veïnes dels municipis de Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Santa Cecília de Voltregà i Sobremunt han opinat, han debatut i expressat com volen gestionar, conservar, custodiar o regenerar aquest territori de la zona de la riera del Sorreigs.

A la trobada del dissabte, una vintena de persones van completar, validar i consensuar els principis, les línies estratègiques i les propostes d’accions a desenvolupar sorgides del procés de participació amb els 5 municipis. 

D’aquesta manera va néixer un compromís comunitari de custodiar el patrimoni natural de la riera del Sorreigs a través d’escoltar les veus diverses del territori i la comunitat, estudiar els usos i les necessitats d’aigua procurant-ne una gestió eficient, fer un seguiment de l’estat de salut i el cabal de la riera, ordenar l’ús públic del patrimoni natural, sensibilitzar a persones usuàries i visitants per a la preservació dels espais, informar a través de decàlegs de bones pràctiques en entorns naturals i rurals, fomentar el model de turisme responsable i respectuós amb el territori, informar dels valors i activitats del territori i com respectar-los i re-connectar amb la riera i l’entorn natural, vinculant infants, joves i adults a través d’activitats, tallers i actes en les festes majors que fomentin el coneixement i el respecte a l’entorn.

Aquests principis es fonamenten amb 3 línies estratègiques:

  •   Som un territori viu, connectat amb la natura, que respecta el patrimoni i la memòria.

En les trobades ha emergit el record i el valor que l’espai natural de la Riera del Sorreigs ha tingut per la població al llarg del temps, amb records, històries i llegendes. Ha emergit el vincle amb el lloc i la voluntat de compartir-lo i entrellaçar-lo especialment entre els i les joves. També la necessitat de compartir-lo i comunicar-lo a les persones visitants.

  • Volem tenir cura del patrimoni, preservar el territori, custodiar-lo i fomentar projectes que hi aportin valor.

De les trobades ha emergit que sabem poc sobre l’estat de salut de l’espai natural, que cal preservar-lo activament i fomentar-lo des d’una responsabilitat compartida. Que la massificació no es veu com un amenaça però que cal acompanyar a la persona visitant a com pot ajudar al territori a preservar i custodiar el seu valor natural. Que volem fomentar la biodiversitat així com la presència de barbs i llúdrigues a la riera amb l’ajuda de pescadors i el jovent dels pobles. 

  •   Volem participar de governances més plurals, transversals i comunitàries en la gestió i la custòdia del territori.

De les enquestes i de les trobades n’han emergit la voluntat d’implicació de la comunitat del territori en decidir i participar de les decisions que afecten aquest patrimoni compartit, així com altres preocupacions (boletaires, relleu generacional, accés a la vivenda, accés als serveis bàsics, accés al sòl, etc.) on la comunitat té coses a dir-hi.

Aquest compromís es materialitzarà, properament, amb la signatura d’un acord ferm, conjunt i comunitari per poder continuar el procés i obrir una fase per desenvolupar les accions concretes a implementar al territori.

“Sorreigs, una mirada al futur” és un projecte que neix com a iniciativa de l’ajuntament de Sobremunt que va recollir les necessitats expressades en les assemblees veïnals que es celebren regularment al poble de Sobremunt, davant de la crisi que va viure el territori al 2020, quan la Riera de Sorreigs va patir un episodi de sobrefreqüentació important degut a l’augment de visitants a la zona. 

El projecte es coordina a través del Consorci del Lluçanès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i acompanyat per les empreses Resilience Earth i Anigami.

Informació sobre el projecte “Sorreigs, una mirada al futur” en aquest enllaç.  

Comparticions