La comissió local contra la violència masclista del Lluçanès posa en funcionament un circuit d’actuació davant de situació d’urgència.

El circuit és un document d’ús intern destinat a totes les persones professionals del Lluçanès que per el seu tipus de tasca es poden trobar davant d’una situació d’urgència en matèria de violència masclista. El document marca les preguntes urgents que cal fer-se en aquesta situació (hi ha necessitat d’atenció sociosanitària? Vol denunciar? Hi ha necessitat d’atenció social especialitzada? entre d’altres) i dóna les respostes, els passos a seguir i els contactes necessaris en cada cas.

Disposar d’aquest circuit significa un pas endavant pel territori ja que permet donar una millor resposta en cas de violència masclista i una major coordinació entre els agents que intervenen.

El treball s’ha fet des de la comissió local contra la violència masclista del Lluçanès (nascuda el novembre del 2019), al llarg de les trobades que s’han mantingut durant el 2020, i en les quals hi ha participat les àrees bàsiques de salut del Lluçanès i St. Quirze, el Consorci d’Osona de Serveis socials; l’Oficina tècnica d’Igualtat de gènere i LGTBI d’Osona, i el Grup d’Atenció a les Víctimes de Mossos d’Esquadra, el Consorci del Lluçanès.

Per al 2021 ja estan calendaritzades trobades bimensuals de la comissió per afrontar ara (entre d’altres) el disseny d’un circuit d’actuació, molt més ampli, per a una intervenció coordinada contra la violència masclista en l’àmbit de la parella, on es tindran en compte aspectes de prevenció, detecció, atenció i recuperació.

La comissió compta amb ell suport de les regidories d’Igualtat dels ajuntaments del Lluçanès i s’ha comptat, també, amb el suport econòmic del Pacto de Estado contra la violència de genero del Ministerio de Igualdad.

Comparticions