Es publiquen les convocatòries i les bases reguladores pels ajuts en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

Objecte: 
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Les diferents línies d’ajuts: 
1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç

2. Suport a la professionalització del món associatiu.

3. Suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària

4. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

5. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.

6. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.(pendent de convocatòria)

7. Programa per a la internacionalització de la moda

8. Programa per a la internacionalització de l’artesania

9. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans

10. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana

11. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

Terminis de sol·licituds: del 23 d’abril al 23 de maig, excepte la línia 6 que està pendent de convocatòria

Termini de realització: les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s’han realitzar de manera efectiva durant l’any 2019.

Per a més informació: Bases reguladores (DOGC núm. 7851 de 10.04.2019)

Comparticions