El projecte d´Envelliment Actiu al Lluçanès, gestat en el si del Consorci del Lluçanès, es defineix com a un projecte d’acció comunitària que té com a població diana la gent gran del nostre territori. El projecte es regeix pels principis i objectius del programa de Dinamització de la Gent Gran, que rep el suport de la Diputació de Barcelona.

L’ objectiu que persegueix és promoure un envelliment actiu i saludable afavorint les relacions socials de les persones que hi participen i apostant per a promocionar  l’autonomia de les persones grans, tot canviant la concepció que la vellesa implica passivitat i dependència, atorgant valor a l’acció i la participació.

El projecte  d´Envelliment Actiu al Lluçanès es va dibuixar de nou el 2015 per tal de transformar els antics espais de la XED (Xarxa d’Espais de Dia) i reobrir nous grups d’activitat flexibles que adaptessin les seves activitats a les necessitats dels seus usuaris.  Així en els nous grups pot participar-hi gent gran,  a partir dels 60 anys, i en cada un d’ells s’hi combinen diferents activitats; des del típic taller de memòria fins a accions més de caire formatiu o també activitats físiques com poden ser caminades o grups de psicomotricitat. El valor d’aquestes recau en que són els mateixos usuaris els que proposen i si cal s’organitzen per a dur a terme les activitats.

El projecte va començar a donar els seus fruïts a la tardor del 2016 i de nou aquest octubre s’han tornat a obrir els grups. En l’actualitat estan en funcionament 9 grups que ofereixen sessions setmanals en 8 poblacions diferents: a Alpens, Oristà i La Torre, Sant Boi de Lluçanès, Santa Eulàlia-Lluçà,  Sant Agustí, Sant Feliu i Sobremunt; així com també estan programades 10 caminades a realitzar al llarg de la temporada i diverses accions formatives. Amb el nou format en l’edició anterior es va aconseguir atendre a més de 50 persones i en l’actualitat ha augmentat fins a prop d’un centenar.

Alhora el projecte manté també el suport en les activitats creades anteriorment dins el programa de Dinamització de la Gent Gran, que ja compten amb el recolzament social. Aquestes activitats són: la Trobada anual dels Casals de la Gent Gran del Lluçanès; la trobada Nadalenca de Corals del Lluçanès; la Trobada de Caramellaires als Munts; el projecte Passegem Junts; així com el suport a les associacions de gent gran en temes jurídics, tràmits i subvencions o en l’organització i difusió de les activitats dels diferents casals de gent gran del Lluçanès.

Informació del projecte ? Atenció a les persones

 

 

Comparticions