El projecte Boscos de Pastura, coliderat per l ‘Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès i el Consorci del Lluçanès, compta amb dos nous acords.

El passat mes d’abril es van signar dos nous acords de pastura en finques de Lluçà (Cal Toves i El Puig dels Eixuts) amb una explotació ramadera també del mateix municipi (Formatges de Lluçà, que compta amb una explotació de cabres de llet). Amb aquests dos nous acords, Boscos de Pastura compta amb 12 acords de propietaris que formen part de l’APF (Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès).

A les dues finques, amb 56 ha i 48 ha respectivament, s”hi realitzaran actuacions de millora forestal i condicionament de punts d’abeuratge, permetent promoure la silvopastura, la reducció del risc d’incendis i l’accés a la terra.

Es tracta dels primers acords de pastura amb cabres, de raça pirinenca en perill d’extinció, que presenten un maneig còmode en sistemes extensius i amb molt bona adaptabilitat a tota mena de condicions climatològiques i de muntanya.

Actualment, els acords de Boscos de Pastura, compten amb més de 550 ha de bosc al Lluçanès.

 

Comparticions