Està suspesa l’obertura al públic dels locals i dels establiments de comerç minorista, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, farmacèutics, sanitaris, centres o oficines veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.

I només per a l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant prohibida la venda de qualsevol altre producte no autoritzat. A tall d’exemple, els establiments polivalents (hipermercats, grans supermercats etc…), han d’aïllar la venda dels productes permesos de la resta de l’oferta de l’establiment, com productes de jardineria, flors, plantes, llibres, ferreteria, equipament de la persona, equipament de la llar, etc..

Aquests productes no podran posar-los a la venda, ni subministrar-los als consumidors en l’establiment comercial. Sense perjudici que es pugui fer la venda online, telefònica o per correspondència amb subministrament directe al domicili del comprador.

Més informació al següent enllaç.

Comparticions