Dijous 17 de gener a la tarda va tenir lloc a la seu del Consorci la sessió Per què el Lluçanès és un model d’Educació 360? amb la participació d’una trentena de persones de diferents àmbits educatius del Lluçanès (centres educatius, personal tècnic, centre de recursos pedagògics, famílies, educadors/es, polítics).

La sessió va començar amb la presentació i benvinguda per part del president del Consorci del Lluçanès, Isaac Peraire, i va seguir amb les explicacions per part del tècnic d’Educació de la Diputació de Barcelona, Josep Colomer, sobre què és i quins són els grans reptes de l’Educació 360 en línies generals. Finalment, des del Consorci del Lluçanès, es va subratllar que allò més rellevant que L’Aliança Educació 360 ha destacat del nostre territori (i motiu pel qual se’ns va convidar a formar part  del pilotatge) és el model de governança educativa, basat en unes riques estructures de col·laboració mitjançant la coresponsabilitat dels agents i liderada des del Consorci. Per acabar es van especificar alguns dels projectes i accions que, en línia d’Educació 360, s’han desenvolupat el 2018.

La segona part va consistir en una dinàmica de treball per grups, on es van posar sobre la taula els punts forts, punts febles, amenaces, oportunitats, propostes de millora i noves oportunitats de la governança educativa al Lluçanès.

Properament es farà el buidatge de les idees recollides que s’enviarà personalment a totes les persones que hi han assistit. Les propostes es tindran en compte en el pla de treball del PTE Lluçanès Territori Educador i serviran a l’Aliança (impulsada per la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments per la Renovació Pedagògica) per crear unes guies amb experiències d’Educació 360 que puguin servir com a model inspirador pera  territoris semblants.

La sessió del dijous va posar de manifest la importància d’espais de treball compartit i de coordinació entre els diferents agents per tal de seguir impulsant projectes i accions d’Educació 360 que promoguin més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu.

 

Comparticions