A partir d’ara, totes les famílies o professionals que vulguin conèixer quines activitats dirigides a infants i joves de 0 a 18 anys es poden fer al Lluçanès fora de l’horari lectiu, ho podran fer amb un sol clic.

Des de les àrees d’Esports i d’Educació del Consorci del Lluçanès amb coordinació amb ajuntaments s’ha treballat durant els darrers dos mesos en recopilar tota la informació d’entitats del territori i activitats previstes a portar a terme el curs 23-24 per poder plasmar-ho en un únic document, àgil i de fàcil consulta, que acosti una informació que fins ara es trobava dispersa i fragmentada.

L’objectiu és, per tant, facilitar la informació de les activitats existents tant a les famílies com als agents educatius de referència (mestres, educadors/es…), així com donar major visibilitat a les empreses i entitats que organitzen activitats.

La guia s’organitza en dos blocs: Una primera part que recull pròpiament les activitats extraescolars organitzades segons la tipologia (esportives; de música, teatre, dansa i balls tradicionals; d’arts plàstiques; reforç escolar i altres propostes organitzades tant per entitats i administració com per privats), i una segona part que recull altres recursos educatius com biblioteques, ludoteques i espais joves, entre d’altres.

Les activitats que els infants i els joves realitzen en el seu temps no escolar són molt importants pel seu desenvolupament ja que els ajuda a forjar la personalitat, adquirir valors, competències i hàbits, fer amistats i vincles esdevenint un element clau en la cohesió social.

La guia, que es pot trobar en aquest enllaç, forma part de l’acció 14 “Creació de catàlegs de recursos educatius” dissenyada dins el nou pla 2022-27 del pla territorial d’educació Lluçanès Territori Educador.

Comparticions