El Consorci del Lluçanès ha posat en marxa aquesta primavera el Servei de Primera Acollida (S1A) a tots el municipis del Lluçanès. Aquest projecte té com objectiu promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania, dotant-les d’eines i coneixements per tal de desenvolupar-se en el seu entorn més immediat i proper.

El Servei de Primera Acollida es configura a través d’un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació que tenen les persones que arriben de nou o retornen al territori. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar la integració al Lluçanès.

Actualment s’està treballant en les Guies d’Acollida, perquè cada municipi tingui la seva i la pugui oferir a les persones que s’empadronin. Aquesta guia, també quedarà recollida als webs municipals.

Com funciona?

Les persones nouvingudes que arriben als municipis del Lluçanès es deriven al S1A. En un primer contacte, es fa una entrevista amb la persona que ha arribat al Lluçanès per tal de saber quins són els interessos i motivacions que l’han fet venir a viure al territori. A partir d’aquesta primera entrevista, se li ofereix la possibilitat de participar en diferents accions que es porten a terme des del servei per a una millor integració amb el seu entorn.

Les accions que s’ofereixen es classifiquen en 3 mòduls:

Mòdul de català o alfabetització: són 90 hores de formació de català. Aquesta formació s’oferirà properament a tots els municipis del Lluçanès, en funció de la demanda. Actualment, tots els cursos de català bàsic que ofereix el Consorci del Lluçanès s’han adaptat a 45 hores per tal de poder-los homologar i incloure al S1A.

Mòdul laboral: Aquesta línia del servei ofereix 15 hores de formació i és gestionat des del SOC. S’està treballant per tal que es desenvolupi des del Lluçanès.

Mòdul de coneixement de l’entorn: Es tracta de 15 hores de coneixement de l’entorn on viurà la persona nouvinguda. La formació i suport es realitza directament a través de les tècniques del Consorci del Lluçanès, conjuntament amb el personal de l’ajuntament on es realitzi. Es preveu que aquest mes de juny, comenci el primer mòdul de coneixement de l’entorn a Prats de Lluçanès.

 

Comparticions