Tots els ajuntaments del Lluçanès s’han sumat al programa de la Diputació de Barcelona Treball, Talent i Tecnologia (TTT) amb l’objectiu de promoure el Treball digne, la millora competencial del Talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia. El Lluçanès ha rebut 73.739,95 euros, repartits entre els ajuntaments d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars i Sobremunt. El programa s’ha posat en marxa aquest any i s’aplicarà fins al 2022.

El projecte s’ha centrat en les empreses del sector alimentari. Al Lluçanès n’hi ha més de 600, relacionades amb aquest sector de forma directe o indirecta.

Els agents que col·laboren conjuntament amb el Consorci del Lluçanès i els municipis per tirar endavant el programa són: la Unió de Pagesos, el JARC, el DARP, les associacions empresarials i comercials dels municipis del Lluçanès, la UVic, les escoles agràries, l’IRTA, la UPC i la Generalitat de Catalunya.

Assessorament i formació per a les empreses 

Durant la fase de diagnosi del programa, s’estan realitzant enquestes a les empreses. S’ha començat pel sector primari, per conèixer la capacitat tecnològica, detectar necessitats i conèixer l’estratègia tècnica del futur de les empreses alimentàries del Lluçanès.

A més, s’ofereix assessorament especialitzat en el seu sector, així com també la redacció d’un informe tècnic amb les possibles vies de tecnificació i el seu cost.

Una altra possibilitat que s’ofereix és la formació a mida. Hi ha la possibilitat de contractar persones bonificant-se una part del seu sou si s’estableix un mínim d’hores de formació dins l’empresa. També es bonifica la contractació de persones que han format part del projecte, concretament les que han participat en alguns dels cursos de formació cursats fins al moment.

Formació en tecnologia per als treballadors 

El programa TTT vol capacitar les persones del territori en temes tecnològics a través de la formació. Entre els objectius destaca, dotar de més competències tècniques, l’acompanyament en la inserció laboral i reduir la bretxa digital que existeix al Lluçanès.

Fins al moment, ja s’han cursat 3 formacions amb bona acollida i valoracions positives per part de les persones participants: un curs per a l’obtenció del Certificat digital ACTIC, un curs de conducció de tractor forestal i una formació de manteniment de la serra mecànica, trossejat bàsic i tala d’arbres. Properament es cursarà la formació per l’obtenció del certificat digital i la realització de tràmits electrònics amb el DARP.

Es programaran altres accions formatives en funció de les necessitats detectades es la fase de diagnosi de les empreses del territori, per tal que s’ajustin més al perfil que cerquen les empreses.

Col·laboració estreta amb els ajuntaments 

Aquestes accions s’estan treballant conjuntament amb els ajuntaments. Els resultats de totes elles han de veure’s reflectits directament sobre el territori i s’ha d’aconseguir que les empreses del Lluçanès siguin igual de tecnificades i competents que les de qualsevol altre punt de Catalunya.

 

Comparticions