Després que el 2020 finalitzés el primer Pla Territorial d’Educació: Lluçanès Territori Educador, el Consorci del Lluçanès, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ha començat el procés de construcció del nou Pla Territorial d’Educació pel període 2022-2027.

El procés consta de dues fases: una primera fase de diagnosis que es va iniciar els últims mesos del 2021 i acabarà el mes de març i una fase de disseny que començarà el mes d’abril i finalitzarà el juny.

Dins la fase diagnosis, el passat 1 de desembre es va celebrar una sessió de presentació i treball del Pla i on hi van participar una trentena de persones: responsables polítics i personal tècnic dels ajuntaments del Lluçanès i del propi Consorci del Lluçanès, direccions dels centres educatius del territori, Centre de Recursos Pedagògics, AFA, entre altres.

La sessió la va inaugurar Josep Sala, responsable polític de l’àrea d’Educació del Consorci del Lluçanès i després va ser conduïda per Ana Isabel del Rio, tècnica d’Educació de la Diputació de Barcelona. Va constar  d’ una primera part a càrrec de la tècnica on es va explicar que és el pla, quins objectius té i com el construirem i una segona part participativa a través d’ un document de treball col·laboratiu, que ens va permetre recollir i posar en comú les diferents visions sobre quins són els reptes, les mancances, necessitats i les propostes en matèria educativa.

Durant aquest mes de febrer s’estan fent arribar enquestes específiques per a cada sector de la comunitat educativa: una enquesta als centres educatius, una a les AFA, una a les entitats, una  a l’alumnat i una a les famílies. L’objectiu de les enquestes és conèixer els interessos i necessitats de cada col·lectiu per després poder-los posar en relació i que se’n puguin desprendre noves accions a portar a terme (ja en la fase de disseny).

Des del Consorci, els ajuntaments i la Diputació demanem i desitgem la màxima col·laboració de tota la comunitat educativa  per construir plegades aquest nou pla d’educació del territori.

Accedeix a les enquestes:

Comparticions