Marc Sucarrats i Sabatés
Marc Sucarrats i SabatésPresident
Ramon Ambrós i Solanellas
Ramon Ambrós i SolanellasVicepresident primer - Cap d'àrea Desenvolupament Rural i Medi Ambient
Marc Parés i Muns
Marc Parés i MunsVicepresident segon - Cap d'àrea de Turisme, patrimoni i esports
Montserrat Juvanteny i Canal
Montserrat Juvanteny i CanalCoordinadora política – Cap d’àrea d’Acció social, Joventut i Igualtat
Jordi Bruch i Franch
Jordi Bruch i FranchCap àrea Promoció Econòmica i Ocupació
Josep Sala i Serra
Josep Sala i SerraCap d’àrea d’Ensenyament
David Puyol i Pérez
David Puyol i PérezCap d’àrea de Centre de Serveis
Josep Romero i Beltran
Josep Romero i BeltranCap d'àrea de Cultura
Pere Martí i Grau
Pere Martí i GrauCap d'àrea de Comunicació, Transparència i TIC
Comparticions