El passat 14 de desembre de 2017 es va constituir la Comissió Tècnica amb representats de diferents departaments de la Generalitat, de l’administració local, caçadors, sector agrari i forestal i espais naturals protegits. El Consorci del Lluçanès participa activament en aquesta comissió tècnica.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha constituït la Comissió tècnica de seguiment del Pla de Prevenció i Mitigació dels danys produïts pel porc senglar a Osona. La creació d’aquesta comissió és una de les accions concretes que contempla un Pla Pilot que té com a objectiu la reducció dels danys que les poblacions de senglar produeixen a la comarca.

El Pla Pilot es va iniciar a Vic, amb la constitució d’aquesta comissió i amb la presència de la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol. La nova comissió està formada per representants del sector agrari, gestors de les àrees de caça, gestors i propietaris forestals, així com representants dels departaments de la Generalitat competents en matèries com la gestió cinegètica, la ramaderia i la sanitat animal, la conservació de la natura i dels espais naturals protegits, la mobilitat a les carreteres, la seguretat ciutadana. També està integrada per l’administració administració local (ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i consorcis), el Cos d’Agents Rurals i la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra.

Durant aquesta primera reunió es va presentar l’esborrany de Pla elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i s’ha establert el format de treball per tal de completar les actuacions que els diferents sectors amb representació poden aportar per completar les accions i que haurien d’iniciar la posada en marxa del Pla.

Pla Pilot pel porc senglar a Osona

A la comarca d’Osona s’han identificat els principals problemes que genera aquesta espècie en un àmbit geogràfic on els danys se situen a la plana agrícola i a certs trams de la xarxa principal de carreteres. El Pla amplia els límits als massissos forestals que envolten la comarca i que constitueixen el nucli de la població de senglars per ser on aquest troba les condicions ambientals adequades per al seu creixement. El Pla s’aplicarà en una superfície aproximada de 187 mil hectàrees, i inclou principalment els municipis de la zona nord-est de la comarca que són els que presenten més densitats de senglar així com alguns municipis de les comarques veïnes del Ripollès, la Selva, Garrotxa i el Vallès Oriental.

Reduir els danys a l’agricultura, els accidents de trànsit i equilibrar les poblacions de seglar són els objectius generals d’aquest pla pilot que contempla un seguit de línies d’actuació que es concreten en 2 eixos:

  1. Participació i coordinació
  • Creació d’una Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Territorial amb representants dels actors implicats
  • Organització d’una jornada fòrum per analitzar la proposta de Pla, les mesures d’actuació i la responsabilitat dels actors implicats
  • Coordinació tècnica de les actuacions
  1. Mesures de gestió i prevenció
  • Actuacions cinegètiques que permetin reduir de forma significativa les poblacions de senglar
  • Actuacions de prevenció agràries i de seguretat que permetin reduir el risc de danys tant als conreus com a la circulació de vehicles
  • Actuacions de gestió de l’hàbitat que permetin limitar les condicions ambientals de refugi i aliment que el porc senglar necessita
  • Desenvolupament de procediments administratius i regulacions que agilitzin les actuacions amb seguretat jurídica

Pla de prevenció de danys i riscos originats per la fauna cinegètica

El Pla pilot que es va presentar, s’emmarca en el Pla de prevenció de danys impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que va aprovar el Govern ara fa un any. Es tracta d’una sèrie de mesures i accions que s’estan portant a terme per establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per tal de fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques. Així, l’objectiu és prevenir i controlar de forma eficient i sostenible els riscos i danys que generen. El Desenvolupament de plans pilot de prevenció i mitigació dels danys a comarques amb problemàtiques específiques com el d’Osona és bàsic per poder equilibrar determinades poblacions de fauna cinegètica.

Font: Generalitat de Catalunya

Comparticions