El Consorci del Lluçanès i Lluçanès Jove s’han sumat al nou projecte “MENTORA” de la Fundació Bofill establint al Lluçanès un dels vint punts mentora que hi haurà a tot el territori català.

Es tracta d’un projecte que té per objectiu aconseguir que l’alumnat finalitzi estudis postobligatoris i proposa que cada jove que ho necessiti tingui un referent, un mentor o mentora que l’acompanyi en la transició entre l’ESO i la secundària superior.

En aquest moments estem buscant persones voluntàries per fer de mentores amb adolescents de 3r i 4t d’ESO durant el curs 2023-2024. 

Ens calen persones disposades a ser referents en trobades setmanals durant almenys 6 mesos per nois i noies a fi d’acompanyar-los en el procés d’informació, reflexió i presa de decisions per continuar estudiant més enllà de la secundària obligatòria. Les persones voluntàries mentores seran formades, se’ls assignarà un o una adolescent i seran acompanyades durant la seva missió. Les sessions de mentoria es basaran en trobades informals en les que conversar, fer activitats, sortides i visites que permetin a l’adolescent reflexionar, motivar-se i prendre decisions.

L’abandonament escolar prematur afecta a quasi un 17% de l’alumnat català, i té una relació directa amb menys oportunitats formatives, laborals i de desenvolupament personal i econòmic. El moment clau per les decisions d’abandonar o continuar els estudis es troba entre el final de l’ESO i l’inici dels estudis postobligatoris, per això és en aquesta franja (entre els 14 i els 18 anys) on volem proposar un suport més per als adolescents que més ho necessitin.

Des del Consorci del Lluçanès, en el marc del Pla Territorial d’Educació, i des de Lluçanès Jove en el marc del Pla Mancomunat de Joventut del Lluçanès, es posa èmfasi com a eix de treball comú incidir en la prevenció de l’abandonament escolar i en facilitar als joves la construcció del seu projecte personal i professional.

Les persones interessades en ser mentores poden inscriure’s a www.mentora.cat i de seguida ens posarem en contacte amb elles.

 

Informació:

www.mentora.cat

Consorci del Lluçanès: 938880050 / formacio@consorci.llucanes.cat

Lluçanès Jove: 699200544 / mserrata@ccosona.cat

 

Comparticions