El Consorci del Lluçanès participa en el projecte BCN Smart Rural, un projecte per impulsar el desenvolupament territorial amb estratègies innovadores.

El projecte té com a finalitat donar noves oportunitats de desenvolupament del conjunt de territori rural no metropolità per  frenar la despoblació i la desaparició d’un sector econòmic d’economia verda com és el l’agrosilvopastoral, així com facilitar nous recursos productius als sectors forestal, energètic i alimentari.

BCN Smart Rural és un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa FEDER, que compta amb un pressupost de prop de tres milions d’euros repartits en tres àmbits d’actuacions com son un banc de serveis per impulsar l’especialització i la competitivitat al món rural a partir de les noves tecnologies, l’impuls de l’economia verda i circular a partir de la gestió forestal i l’impuls de la biomassa km 0, així com el foment d’activitat productiva agrícola i ramadera d’alt valor ecològic.

El projecte es desenvoluparà fins al 2021 en l’àmbit de la demarcació de Barcelona no metropolitana, un àmbit que cobreix un total de 565.975 ha, el que suposa el 84,94% del territori no metropolità.

El vicepresident primer de la Diputació de Barcelona Dionís Guiteras  expressa que «BCN Smart Rural és innovació perquè integra i alinea polítiques i accions de desenvolupament rural en un territori  que s’està despoblant. Aquest és un repte i un bé per al país i per això muntem espais pilots per desenvolupar aquests polítiques». En aquesta línia, Guietars ha dit que «fomentem un treball transversal publicoprivat, perquè ens cal la col·laboració privada, amb agents i persones del territori que tenen necessitats, per això volem tirar endavant noves oportunitats de negoci perquè puguin guanyar-se la vida, no només en el sector agrícola, ramader o forestal, sinó a partir de sinergies amb altres activitats econòmiques de serveis que tinguin un valor afegit per aquests territoris».

És un projecte que «també pretén ser un motor de canvi que doni oportunitats al mon rural amb una nova visió i dimensió per als  nous emprenedors i també per oferir competitivitat de les empreses en el sector agrari i forestal. Així també recuperem un paisatge de mosaic de natura viva i no abandonada, amb major biodiversitat i riquesa».

El vicepresident primer també ha volgut ressaltar que «amb l’aportació d’aquests recursos de prop de  tres milions d‘euros, farà aflorar mols petits projectes, imprescindibles per donar vida als petits pobles, amb exemples reals que afavoriran al conjunt del país». Entre aquests exemples que aportarà el projecte hi ha la creació d’espais-test agroforestals per acompanyar futurs emprenedors, impulsar nous models de gestió forestal en la prevenció d’incendis amb l’aprofitament econòmic del bosc per biomassa en substitució d’energia fòssil, a més de donar formació a treballadors forestals amb tècniques d’extracció i maneig de la fusta destinada a la producció de biomassa, amb un producte final de major qualitat i sortida comercial.

El projecte també s’ha marcat com a objectiu per al 2020, disposar d’equipaments de suport agroalimentaris d’ús compartit i d’un espai innovador multiús per a la transformació de productes forestals.

El projecte l’ha posat en marxa la Diputació de Barcelona, conjuntament amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).

Més informació: Nota de premsa. BCN Smart Rural, un projecte per impulsar el desenvolupament territorial amb estratègies innovadores

Comparticions