Amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, el Consorci del Lluçanès està treballant amb la creació d’una xarxa de petita infància i família amb la missió de visibilitzar la franja d’edat 0 -6 anys  del territori i actuar per donar resposta a les necessitats de les famílies.

Per a la construcció de la xarxa de petita infància i família s’han concretat 3 accions a desenvolupar: crear un model pedagògic  que serà el marc comú i paraigua, establir mapa dels serveis existents actualment per als infants de 0 a 6 anys i les seves famílies,  detectar necessitats de les famílies del territori i, si s’escau, generar un nou servei o activitat que serveixi de prova pilot.

Per fer-ho possible, s’ha elaborat una enquesta adreçada a les famílies amb infants de 0 a 6 anys que ha de servir per a una primera detecció de les principals necessitats. Un cop fet el buidatge de les enquestes, el mes de juny es realitzarà una sessió participativa on es convidarà a les famílies, educadores, i entitats o serveis del territori que programen esdeveniments perquè puguin sorgir propostes concretes a portar a terme a partir de setembre.

La participació i implicació de les famílies resulta del tot indispensable per poder conèixer les seves necessitats i buscar els recursos per donar-hi resposta, així que us animem a respondre l’enquesta a través d’aquest enllaç fins el dia 14 de maig.

Enllaç per respondre l’enquesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0g4V9M5e0xjKWEbGZ4lx9GHkW-qg76v27PpZIbsdEXr1Cmg/viewform

Comparticions