A través de la subvenció per la prestació del Servei d’acollida matinal del Consorci d’Osona de Serveis Socials (en el marc de Temps per cures del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya), des del Consorci del Lluçanès s’ha donat suport als municipis en la tramitació d’aquesta subvenció que ha suposat poder abaratir el preu que paguen les famílies.

El servei d’acollida matinal és aquest servei, breu però imprescindible, que atén als infants de 8 a 9h del matí dins el mateix centre educatiu i que permet a les famílies poder conciliar la vida laboral amb la familiar. Se n’han beneficiat 157 infants i 101 famílies de 9 escoles: l’escola Gafarró de Lluçà, La Forja d’Alpens, Aurora de Sant Boi de Lluçanès, Heurom de Perafita, La Monjoia de St. Bartomeu del Grau, Lluçanès i FEDAC de Prats de Lluçanès, Terra Nostra d’Olost i Els Roures de Sant Feliu Sasserra.

Es tracta d’un espai lúdic on l’infant se sent acollit per professionals titulats i on es proposen jocs i tallers, i se’ls ofereixen materials com contes i jocs perquè puguin llegir i/o jugar lliurament, ja que hi ha infants que els agrada participar d’una activitat dirigida i d’altres, en canvi, necessiten que sigui un espai més lliure. D’una forma o d’una altra, però, des del Servei es potencia l’interacció social entre l’alumnat.

Comparticions