El calendari del Lluçanès 2021 s’ha realitzat des de l’àrea de turisme i patrimoni del Consorci del Lluçanès juntament amb els ajuntaments del Lluçanès, per a posar en valor els elements patrimonials relacionats amb el barroc i el neoclàssic que tenim al Lluçanès.

Una època efervescent i de gran activitat al Lluçanès durant els segles XVII, XVIII i XIX i que ara, se’ls hi vol donar aquesta mirada especial per entendre el nostre passat i conèixer el gran valor patrimonial que tenen.

Va ser una època de revoltes, guerres, bandolerisme, persecucions de bruixes, però també de creixement demogràfic, ampliació de pobles i naixement de nuclis urbans, sota un tragí d’activitat transhumant que donava peu a diferents oficis: pastors, tonedors, filadors, teixidors, paraires i traginers. Aquest fet, juntament amb la creació de tallers de manufactura tèxtil de la llana, constituïen una important activitat econòmica en el marc de l’administració de la sotsvegueria del Lluçanès, reconeguda el 1611.

Va ser l’època de remodelació, ampliació i construcció de grans esglésies d’estil barroc-neoclàssic, per donar cabuda als feligresos. Robustes i imponents, de façanes decorades amb frontons, motllures, falses pilastres amb capitells amb volutes i fulles, guardapols i ornaments neoclàssics, s’aixequen mirant al cel; testimonis d’una època de bonança econòmica i gran expansió demogràfica a la comarca.

D’aquesta forma s’han seleccionat 12 espais patrimonials de l’època on s’explica les característiques de lloc escollit, se’n relaciona uns apunts històrics segons els context social, històric o cultural i també es proposen altres llocs d’interès del municipi.

Com ja és habitual en el Calendari del Lluçanès es vincularà, l’últim dissabte de cada mes, una activitat cultural a l’element patrimonial del mes. En funció de les restriccions que estiguin vigents en cada moment, i davant la pandèmia Covid, es durà a terme una activitat cultural online o presencial dirigit a públic adult i/o familiar.

D’entrada per a la primera activitat que tindrà lloc a Oristà, s’organitzarà un quiz online a través de l’Instagram de Lluçanès Turisme i més endavant, quan les mesures ho permetin, es realitzarà una activitat in situ.

Podeu descarregar el calendari i conèixer una mica més cada espai a: https://www.llucanes.cat/calendari-2021/

Comparticions