El Consorci del Lluçanès i Dinàmics Cooperativa ofereixen un curs de monitoratge de lleure en línia, que tindrà lloc entre els dies 27 de març a 4, 10, 11 i 17 d’abril. El preu del mateix és de 185 euros i està finançat parcialment pel Consorci.

Aquest curs prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant tècniques i recursos d’animació de grups, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

L’alumnat que superi el curs obtindrà el Diploma i Carnet de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconegut a nivell estatal.

Per accedir al curs cal ser major d’edat en el dia d’inici (27 de març).

El curs s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva (150 hores): formació 100% online mitjançant les sessions formatives impartides per videoconferència per part de professorat qualificat i les activitats a realitzar a l’aula virtual.

Etapa pràctica (160h): realització de pràctiques presencials en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

D’acord amb l’horari que es lliurarà als alumnes, els docents impartiran els temes de cada mòdul en temps real. Els alumnes podran seguir la videoconferència en directe i interactuar amb el docent i altres alumnes, o bé visualitzar la videoconferència en diferit. S’utilitzarà el sistema Google Meet, que requereix per part dels alumnes connexió a internet, i un dispositiu electrònic amb càmera i altaveu.

L’alumnat tindrà un usuari per accedir a l’aula virtual de Dinàmics, que conté els següents materials:

-Calendari de classes i dates de lliurament de tasques i activitats
-Dossiers de continguts
-Materials de suport (presentacions, vídeos, documents de suport)
-Tasques a realitzar pels diferents temes
-Activitats d’avaluació per cada mòdul
-Informació de pràctiques
-Guió de la memòria

Per consultar els continguts de l’etapa lectiva i els detalls de l’etapa pràctica, així com altres aspectes del curs, podeu accedir al següent dossier: https://www.dinamics.coop/sites/default/files/2021-02/Dossier_Monitor_Lleure_SetSanta_ONLINE.pdf

Per fer la inscripció cal accedir a la web llucanes.cat/formacio i emplenar el formulari corresponent del curs. Es formalitzarà el procés quan s’hagi lliurat la següent documentació: fotocòpia del document d’identitat, fotografia de carnet i comprovant de pagament a tc3llucanes@ccosona.cat. El límit per fer la inscripció és el 28 de febrer. Places limitades!

Per a més informació, podeu contactar el Consorci del Lluçanès o el Tècnic de Joventut (Luca Reventós) a través de les dades que trobareu al cartell.

Comparticions