El passat dijous 27 de juny de 2019 es va celebrar la 1ª Taula de Turisme del Lluçanès amb la representació dels diferents sectors turístics: allotjaments, productors agroalimentaris, activitats, sector públic i privat.

La Taula de Turisme és “un instrument de governança del turisme del Lluçanès, efectiu i eficient, amb els actors turístics més compromesos i decisius dels sector turístic públic i privat + la comunitat local per treballar pel desenvolupament turístic de la destinació Lluçanès”.

Es van consensuar les funcions i els objectius que ha de tenir la Taula: procurar per la dinamització de projectes, creació de productes i promoció turística del Lluçanès, vetllar perquè s’implementi el pla de màrqueting turístic i crear noves propostes de productes i promoció turística, consensuar accions del pla anual d’actuacions i garantir continuïtat de les línies de treball, crear xarxa i cohesionar sector, fomentar la comunicació entre els sectors i l’associacionisme entre ells, donar a conèixer el què tenim al propi sector del Lluçanès, detectar necessitats del sector turístic i oferir formació al sector turístic.

Durant la reunió es van presentar una sèrie de projectes en els quals s’està treballant com la nova pàgina web de turisme del Lluçanès, l’inici de la creació d’una Marca Turística pel Lluçanès, la creació d’un banc d’imatges de tots els recursos i serveis turístics, la realització d’un decàleg de bones pràctiques pels visitants del Lluçanès, o un mapa/fulletó de gastronomia i restauració del Lluçanès.

A continuació es va obrir un torn per recollir necessitats i suggeriments del sector.

Cal recordar que tothom que estigui interessat en participar a les Taules de Turisme pot enviar un correu electrònic a turisme@consorci.llucanes.cat i els entrarem a les futures convocatòries.

Per altra banda, per aquesta campanya d’estiu, i com a resposta a la demanda del sector allotjament s’ha creat un catàleg conjunt de l’oferta turística per tal de fer arribar als clients amb antelació la oferta conjunta de productes, recursos i serveis turístics del Lluçanès perquè puguin reservar i planificar l’estada a la comarca.

CATÀLEG TURÍSTIC 2019 CATALÀ

CATÀLEG TURÍSTIC 2019 ANGLÈS

Comparticions