La setmana del 5 de juny ha estat la darrera de les sessions de l’Espai A Punt, un servei dirigit a estudiants d’ESO del Lluçanès per rebre acompanyament professional en la seva tasca escolar i treballar competències transversals per millorar l’èxit escolar. 

El servei s’ha dut a terme a Prats de Lluçanès, Perafita, Olost i Alpens, amb un total de 27 participants. Ha crescut respecte l’any passat, realitzat a 3 municipis amb un total de 14 alumnes. Tots ells han valorat de forma positiva l’Espai, el qual els ha servit especialment per repassar continguts de classe, preparar exàmens i fer els deures. 

Per altra banda, les famílies consideren que l’Espai A Punt ha estat útil respecte el rendiment dels seus fills/es, i també han valorat la tasca de l’educador/a de forma positiva. La majoria de les famílies han pogut detectar canvis des que els seus fills/es han anat a l’Espai, sobretot en la mesura que han guanyat proactivitat a l’hora de fer els deures i estudiar, segons les respostes rebudes en les enquestes de satisfacció.

L’Institut Castell del Quer també valora amb èxit l’experiència del servei i veu amb bons ulls continuar amb aquest suport pels seus alumnes de cara el curs 2023-2024.

Des del Consorci del Lluçanès i Lluçanès Jove treballarem per aplicar les millores necessàries que ens permetin mantenir amb èxit aquest programa el curs vinent, sempre tenint en compte l’opinió de l’Institut, dels educadors i dels joves i les famílies que hi participen.

L’Espai A Punt és un servei organitzat pel Consorci del Lluçanès, Lluçanès Jove i els Ajuntaments participants, amb la col·laboració de l’Institut Castell del Quer i el suport de la Diputació de Barcelona.

Comparticions