Òrgans de govern i personal del Consorci

////Òrgans de govern i personal del Consorci
Òrgans de govern i personal del Consorci 2017-02-09T17:54:56+00:00

Òrgans de govern

El Consell General del Consorci del Lluçanès és el màxim òrgan de decisió política. Està composat per dos representants de cada ajuntament, el President i Vicepresidents, fins un màxim de 6 entitats, i poden formar-ne part ( amb veu i sense vot) els Consell Comarcals del Bages, Berguedà i Osona. El Consell General es reuneix un mínim d’una vegada al semestre.

El Comitè Executiu d’Alcaldes i Alcaldesses és l’òrgan que assumeix el govern i gestió ordinària del Consorci. Està composat per una vocalia de cada ajuntament, el President i Vicepresidents. Es reuneix un mínim d’una vegada al trimestre.

El President és qui assumeix la màxima representació de l’ens i direcció de govern i administració del Consorci. La seva elecció recau d’entre els representants dels ajuntaments al Consell General.

President: Isaac Peraire i Soler

Les Vicepresidències recauen en dos repreentants dels ajuntaments del Lluçanès. Substituiran la Presidència en casos de vacants, absència o malaltia.

Vicepresident segon: Marc Sucarrats i Sabatés

Vicepresident tercer: Joan Carles Solé i Latorre

Els diferents projectes que desenvolupa el Consorci estan liderats per responsables polítics, en la figura d’un alcalde o regidor  d’algun dels municipis del Lluçanès. La seva funció és establir les prioritats i seguiment de cada projecte, així com la concertació amb la resta de regidors de l’àmbit.

El Consorci del Lluçanès el personal directiu està ocupat per una Direcció Gerència. És l’òrgan que assumeix la gestió econòmica administrativa del Consorci i és el responsable d’organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis que ofereix el Consorci del Lluçanès.

Direcció / gerència: Xavier Barniol i Boixader

Personal del Consorci

Han compartit