El projecte de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oristà, l’equip de recerca de Puig Ciutat, el Consorci del Lluçanès i la Universitat d’Edimburg, School of History, Classics and Archaeology,  permet acollir 15 alumnes de la Universitat d’Edimburg a la campanya d’excavacions 2017 al jaciment de Puig Ciutat.
Des del projecte de Turisme i Patrimoni del Consorci del Lluçanès s’ha coordinat tota la campanya d’excavació, formació i estada dels estudiants.

Els alumnes de la Universitat d’Edimburg combinaran sessions de treball al camp d’excavació alternades amb 6 sessions formatives relacionades amb els camps de l’arqueologia del conflicte, la geofísica arqueològica i l’ús d’eines SIG en el registre i l’anàlisi arqueològic. La Universitat d’Edimburg i el col·lectiu d’estudiants té especial interès en l’estudi dels jaciments que han estat destruïts a causa d’un conflicte bèl·lic com és el cas de Puig Ciutat. Durant 3 setmanes els estudiants faran vida al Lluçanès.

La campanya arqueològica de Puig Ciutat 2017 (Oristà) es realitzarà del 17 de juliol al 5 d’agost de 2017 i es centrarà en dues zones diferents, la zona I i la zona III. A la zona I s’excavarà un edifici localitzat a través de prospeccions geofísiques anteriors per tal de conèixer millor els espais, edificis i urbanisme del jaciment, i buscar elements que reforcin la teoria de la destrucció a través de conflicte bèl·lic. A la zona III, muralla i accés sud es recuperarà l’excavació i prospeccions realitzades anteriorment així com també es faran prospeccions superficials a la vessant d’accés per poder trobar tatxes i projectils de fona, per tal de comprovar si fou un accés per l’assalt de la destrucció del jaciment.

Durant la campanya també es portaran a terme dues jornades obertes al públic per tal de donar a conèixer jaciment i la feina dels arqueòlegs:

22 de juliol

Visita lliure al jaciment, que permetrà conèixer l’ofici d’arqueòleg in situ, veure tasques que realitzen, com treballen així com poder interactuar amb ells.

12h -Presentació de la campanya arqueològica d’estiu 2017 al jaciment

Tarda:

19h – L’arqueologia de Juli Cèsar: de Roma a Puig Ciutat, A càrrec de Manuel Fernández-Götz, doctor de la          Universitat d’Edimburg i l’equip de recerca de Puig Ciutat. Sala Polivalent—La Torre d’Oristà

6 d’agost

Visita guiada al jaciment, a càrrec de l’arqueòloga Àngels Pujol, i l’equip de recerca de Puig Ciutat que permetrà conèixer els primers resultats de la campanya de Puig-Ciutat 2017.

El Jaciment:

Puig Ciutat és un jaciment que en la seva última fase, durant el període romà tardorepublicà, hauria fet funcions de guarnició militar o praesidia en el territori, en un moment d’inestabilitat com és la guerra civil entre Juli Cèsar i els partidaris de Pompeu (a mitjan s.I aC). El jaciment també compta amb dues fases anteriors, una possiblement ibèrica (aprox. s.IV-II aC), molt arrasada per l’ocupació romana posterior, i una d’anterior, del Bronze Final/Primera Edat del Ferro (aprox. a mitjan s.IX-VII aC), que encara resta força desconeguda.

Més informació: www.puigciutat.com

 

Comparticions