El projecte “Valors Up. Viu l’esport” té com a objectiu fomentar l’esport amb valors. Treballar de forma global amb tots els protagonistes que intervenen en l’àmbit esportiu (entrenadors/es, esportistes, entitats, àrbitres, públic, mestres, etc.).

Un altre objectiu del programa és prevenir l’abandonament precoç de la pràctica esportiva, fomentar la formació i la integració del foment dels valors a totes les pràctiques esportives al Lluçanès.

En aquest programa també trobem les UP’S esportives de Nadal per tal de fer tastets esportius de diferents modalitats esportives i lúdiques.