Project Description

SPORT INQUIET s’impulsa coordinadament entre el Consorci del Lluçanès, l’Institut i l’AMPA Castell del Quer i el Consell Esportiu d’Osona. La programació de les activitats està connectada amb els aprenentges que fan els nois i noies dins l’horari lecitu. Són sempre esports no majoritaris i poc competitus i es busca, a més, treballar hàbits saludables, fomentar competències personals i valors posititus.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

ORDRE DE DOMICILIACIÓ