Seguiment i execució d’estudis, informes i cerca de recursos per millorar els equipaments i el material esportius municipals (manteniment, gestió, viabilitat, estalvi energètic, etc).

Suport i assessorament en la construcció de nous equipaments esportius, reformes, manteniment i gestió dels equipaments esportius del Lluçanès.